EN
Начало » Новини » Национална онлайн платформа за езикови ресурси БЕРОН

Национална онлайн платформа за езикови ресурси БЕРОН

Институтът за български език (ИБЕ) на БАН, който е упълномощен от държавата да проучва и кодифицира книжовните норми, инициира създаването на национална онлайн платформа за езикови ресурси, свързани със задължителните книжовни норми за правопис, правоговор и граматика. Разработването на платформата с название БЕРОН (Български езикови ресурси онлайн) ще се изпълнява съвместно с Института за информационни и комуникационни технологии на БАН и се финансира от МОН. Създаването на дигитални ресурси за българския книжовен език е особено наложително предвид превръщането на интернет в основен източник на информация и в среда за писмена комуникация.

Платформата ще включва четири основни модула: правопис, правоговор, граматика и езиково консултиране. Основната ѝ цел е да предоставя надеждна и валидна информация по въпросите на българския книжовен език като официален в Република България.

Така ще се даде възможност за бърз и качествен достъп до официалните документи, описващи задължителните книжовни норми (Официален правописен речник, тематични речници, нормативна граматика и под.).

Изпълнението на проекта ще подпомага националната езикова политика на държавата чрез предоставяне на безплатен онлайн достъп до качествени езикови ресурси на максимално широк кръг потребители във и извън България.