EN
Начало » Новини » Дарение от Института за български език за библиотеката на Рилския манастир

Дарение от Института за български език за библиотеката на Рилския манастир

Библиотеката на Института за български език се включи в инициативата на директора на Института за балканистика с Център по тракология при БАН проф. Р. Прешленова за даряване на литература на библиотеката на Рилския манастир. Като дарение бяха предоставени книги (монографии и речници) и периодични издания от областта на старобългарския език, историята на българския език и на българската книжнина. От страна на Института за български език дарението беше организирано от председателя на Библиотечния съвет доц. М. Томов с надеждата за принос към усилията Рилският манастир да стане още по-привлекателно място не само за посетители, а и за изследователи.