EN
Начало » Проекти » Езиково културноисторическо наследство на българите » Всекидневният живот през Средновековието по лексикални данни от български и румънски език

Всекидневният живот през Средновековието по лексикални данни от български и румънски език

Секция за история на българския език

Срок: 2020 г. – 2022 г.

Вид на проекта: колективен, международен

Партньор: Институтът за лингвистика „Й. Йордан – Ал. Росети“ на Румънската академия

Финансиране: международен обмен по двустранни спогодби на БАН

Ръководител: проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова

Участници: проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова, проф. д-р Елка Мирчева, проф. д-р Ивона Карачорова, доц. д-р Ваня Мичева, доц. д-р Явор Милтенов, доц. д-р Георги Митринов, гл. ас. д-р Магдалена Абаджиева; от румънска страна: проф. д-р Емануела Тимотин, доц. д-р Мария Станку-Истрате, доц. д-р Лиляна Агаке, д-р Мариус Мазило, д-р Кристанел Сава, докторант Анка Сапович

Анотация:

Проектът има за цел да отговори на нарасналото внимание към темата за всекидневието на човека през различни исторически периоди, неговия познавателен и ценностен опит, взаимоотношенията му със заобикалящия свят. Основните области на живота, за които ще се търси нова лексикална информация, са: човекът и природата (времето, сезоните, природните бедствия, астрономическите обекти и др.); човекът и неговият бит (жилища и съдове, храни и напитки, облекло и др.); човекът и обществото: (имената, професиите и социалната реализация, християнските ценности и др.). Темата обогатява с нов материал историческите речници на двата съседни езика. Теоретичните обобщения за културата на Средновековието ще бъдат подплатени с нов емпиричен материал от ръкописи в българските и румънските книгохранилища.

Проектът се отнася към приоритетното направление на Института за български език Езиково културноисторическо наследство на българите.

Резултати: студии и статии на участниците в съществуващата румънска и българска научна периодика.

начало