EN
Начало » Проекти » Езиково културноисторическо наследство на българите » Проблеми при етимологизуване на българска и сръбска лексика

Проблеми при етимологизуване на българска и сръбска лексика

Секция за българска етимология

Срок: 2020 г. – 2022 г.

Вид на проекта: колективен, международен

Партньор: Институт за сръбски език при Сръбската академия на науките и изкуствата

Финансиране: международен обмен по двустранни спогодби на БАН

Ръководител: доц. д-р Христина Дейкова

Участници: доц. д-р Христина Дейкова, гл. ас. д-р Симеон Стефанов, Красимира Фучеджиева; от сръбска страна: акад. Александар Лома, ст.н.с. д-р Снежана Петрович, н.с. д-р Мария Вучкович, н.с. д-р Мая Калезич, доц. д-р Орсат Лигорио, Мария Гмитрович.

Анотация:

Проектът е насочен към етимологичната практика, свързана с изработването на етимологични речници, които обхващат голям по обем езиков материал и отделят особено внимание на диалектната лексика – Български етимологичен речник и Етимолошки речник српског jeзика. В рамките на проекта ще се обсъждат и решават сходни изследователски проблеми, свързани с т.нар. диалектна етимология, с реконструиране на праславянска лексика, вкл. диалектна южнославянска праславянска лексика, с установяване на балканския произход на някои общи заемки в двата езика – най-вече балкански гърцизми и балкански турцизми. Целта на съвместната работа е оптимизиране на етимологичната практика при изработването на двата големи етимологични лексикографски труда.

Проектът се отнася към приоритетните направления на Института за български език Езиково културноисторическо наследство на българите и Академични речници на българския език.

Резултати: тематично свързани студии и статии

начало