EN
Начало » Новини » 150 години от рождението на Ватрослав Облак

150 години от рождението на Ватрослав Облак

150 години от рождението на Ватрослав ОблакНа 13 и 14 юни 2014 г. в залите на Българската академия на науките и Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ ще се проведе Международна научна конференция под надслов „Съвременните измерения на едно научно прозрение. 150 години от рождението на Ватрослав Облак“.
Конференцията е посветена на 145-та годишнина от създаването на БАН и е в рамките на двустранния международен проект „Електронен модел за съпоставително изследване на български и словенски език на диалектно равнище“, финансиран от НФНИ.

 

На словенския учен българската езиковедска наука дължи изключително много, защото той е този, който пръв на място проучва диалекта на Солун и Солунско и сведенията му се превръщат в основа за определяне характера на солунския говор и за генезиса на българския език. В своите писма до учителя си Ватрослав Ягич той възторжено споделя, че: „само още няколко отломки от склонението и една добра фантазия и в диалекта на Сухо щеше да бъде открит езикът на Кирил и Методий“. Неговите христоматийни вече „Macedonische Studien“ и „Принос към българската граматика“, без чието позоваване не може да мине нито един изследовател на солунските и останалите български диалекти от Македония, както и всичките му изследвания по категоричен начин разгромяват Панонската теория за характера на старобългарския език и доказват произхода на българския език. На паметната му плоча е изписан на старобългарски език текст от дисертацията му върху Апокалипсиса: „Достоинъ быстъ отъврсти кънигы“ („Този, който беше достоен да разгърне книгите“) – най-точната епитафия на един честен, изпълнен със смисъл и историческа мисия живот.

 

В научната програма на конференцията са включени над 30 доклада на български и чужди учени от областта на историята на българския и словенския език, диалектологията, ономастиката, етимологията, съпоставителното езикознание и др., а културната програма предвижда посещение на исторически и културни забележителности.