EN
Начало » Новини » ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФЕСОР ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФЕСОР ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“

Написаното остава. Пиши правилно!

речници

На 4 ноември 2019 година Институтът за български език „Професор Любомир Андрейчин“ организира Ден на отворените врати, който се проведе от 10.00 до 16.00 ч. в сградата на Института (бул. „Шипченски проход“ №52, блок 17, етаж 5 и 6, Голям салон).  

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ представи занимателни езикови задачи, разработени по проекта „Написаното остава. Пиши правилно!“, част от програмата „Образование с наука“ на Българската академия на науките и Министерството на образованието и науката.

 

Програма

4 ноември 2019 г., 10.00 − 16.00 ч.


ЕТАЖ 5


Всичко за думите и речниците

Кабинет 502

Ще научите интересни факти за българските думи и фразеологизми, за техните значения и за употребата им в речта. Ще се запознаете с най-големия тълковен речник на българския език и ще разберете лесно ли е да се състави речник.


Питайте езиковедите – един ден в Службата за езикови справки и консултации

Кабинет 511

Ако Ви предстоят изпити по български език или имате затруднения с правописа, граматиката и пунктуацията, това е Вашето място за компетентен и бърз отговор. Ще разберете кои са най-често задаваните и интересни езикови въпроси. Ще станете свидетели на реални езикови консултации и сами ще можете да задавате въпроси. Ще видите как работи Онлайн справочникът на Службата за езикови справки.


ЕТАЖ 6


Заедно по следите на българските думи

Кабинет 603

С българските етимолози ще се върнете назад във времето, за да стигнете до корените на българските думи, ще проследите пътешествието на думи от близки и далечни земи. Ще имате шанса да влезете в ролята на етимолози и да се опитате да откриете произхода на някои по-любопитни думи. А ако Ви интересува откъде е дошла конкретна дума, можете да разгърнете томовете на „Български етимологичен речник“.


Как „разбират“ човешкия език компютрите?

Кабинет 604

Ще имате възможност да разгледате няколко полезни приложения на Българския национален корпус и семантичната мрежа Уърднет (‘мрежа от думи’) в изследването на езика, в работата на преводачите и в обучението.


Може ли да се направи атлас на езика?

Кабинет 607

Ще научите как се изработват езикови карти на диалектите по програмата на Общославянския лингвистичен атлас. Ще поговорим за различията и общите черти между диалектите на славянските езици от тематичната група на названията за роднински връзки.


Българските азбуки

Кабинет 611

Ще се запознаете с най-интересните изследвания на специалистите по история на българския език. Ще може да се включите в игра с думи от „Старобългарски език“ и „Речник на книжовния български език на народна основа от 17. век“. Ще Ви покажем електронни ресурси, достъпни на сайта на Института, и материали, свързани с двете старобългарски азбуки и със „Старобългарски речник“.


4 ноември 2019 г., 10.00 − 11.00 ч.; 14.00 − 15.00 ч.

Занимателна игра „Написаното остава. Пиши правилно!“

Голям салон

Очакват ви млади учени от Института, заедно с които ще отговаряте на занимателни езикови въпроси. Ще бъдете  предизвикани да „откривате“ самостоятелно езиковите факти и взаимовръзките между тях. Езиковите игри са подходящи за ученици от 5. до 12. клас.


4 ноември 2019 г., 11.00 − 12.00 ч.; 15.00 − 16.00 ч.

Голям салон

Езикова викторина „Написаното остава. Пиши правилно!“

Млади учени от Института за български език ще представят занимателни езикови задачи с разнообразен сюжет от различни области – правопис, граматика, чужди думи, фразеологизми, пароними, отношения между думите, под формата на викторина. Езиковата викторина е подходяща за ученици от 7. и 8. клас.


Посетителите ще получат книжка с програмата на Деня на отворените врати на Института за български език. Всяко посещение в някой от кабинетите ни или участие в някоя от категориите на езиковата ни игра ще Ви донесе печат в Книжката. Когато си тръгвате, за да запазите спомен от Деня на отворените врати на Института за български език, ще получите в зависимост от броя на събраните печати различни подаръци, свързани с дейността на Института (книги, тениски или стикери с надпис „Написаното остава. Пиши правилно!“).


Деня на отворените врати посетиха 14 ученици от 9., 11. и 12. клас на 140. СУ „Иван Богоров“, водени от преподавателката си Ивана Русева; 15 ученици от 12. клас на Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“, водени от преподавателя си Кирил Кирилов; около 40 ученици от 5. клас на 93. СУ „Александър Теодоров-Балан“, водени от преподавателя си Боян Бойчев.

 

Галерия