EN
Начало » Проекти » Завършени проекти » Диастратичното вариране в речника на стария български и на стария румънски език

Диастратичното вариране в речника на стария български и на стария румънски език

Секция за история на българския език

Срок: 2017 г. – 2019 г.

Вид на проекта: колективен, международен

Партньор: Института за лингвистика „Й. Йордан – Ал. Росети“ на Румънската академия

Финансиране: международен обмен по двустранни спогодби на БАН

Ръководител: проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова

Участници: проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова, проф. д-р Елка Мирчева, доц. д-р Ваня Мичева, доц. д-р Явор Милтенов, доц. д-р Ивона Карачорова, доц. д-р Георги Митринов, гл.ас. д-р Магдалена Абаджиева; от румънска страна: доц. д-р Емануела Тимотин, доц. д-р Мария Станку-Истрате, доц. д-р Лиляна Агаке, д-р Мариус Мазило, д-р Кристанел Сава, докторант Анка Сапович.

Анотация:

В историята на езика диастратичният подход е нов метод, който дава широки възможности въз основа на писмените източници от различен жанр, време и тип да се реконструира динамиката в речниковия инвентар на книжовния език. Българският и румънският език имат различен произход и развой, но в диахрония тяхната съдба се преплита не само поради общото им съседство на Балканите, но преди всичко поради взаимните влияния. Съществена част от преводните произведения на византийската литература и някои оригинални български произведения съществуват както в славянска версия, така и в румънска. Тези факти дават възможност да се дискутира историческото писмено наследство и да се допринесе за по-дълбокото и всестранно разбиране как протича книжовният развой на Европейския югоизток; да се приложи нова методология в историческата лексикология; теоретичните разработки да се подплатят с нов емпиричен материал от ръкописи и текстове в българските и румънските книгохранилища. Проектът се отнася към приоритетното направление на Института за български език Езиково културноисторическо наследство на българите.

Форма на представяне на резултатите: студии и статии на участниците в съществуващата румънска и българска научна периодика.

начало