EN
Начало » Конкурси » Текущи » Два конкурса за академичната длъжност „професор“

Два конкурса за академичната длъжност „професор“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява два конкурса за академичната длъжност „професор“: един в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език (диалектология) за нуждите на Секцията за българска диалектология и лингвистична география и един в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Общо и сравнително езикознание (етнолингвистика) за нуждите на Секцията за етнолингвистика, със срок 2 месеца от обнародването им в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02 до 20.02.2017 г.