EN
Начало » Новини » ФУНКЦИОНАЛНА ГРАМОТНОСТ ЗА ВСИЧКИ

ФУНКЦИОНАЛНА ГРАМОТНОСТ ЗА ВСИЧКИ

ФУНКЦИОНАЛНА ГРАМОТНОСТ ЗА ВСИЧКИ: подобряване на уменията за четене и разбиране през целия живот

iconfinder_122_writing_novel_book_story_theory_4307909

Семинарът „Функционална грамотност за всички“ се проведе на 27 май 2019 година (понеделник) в Представителството на Европейската комисия в България (Дома на Европа), ул. „Георги С. Раковски“ 124, София, от 9:00 до 15:30 часа.

Редица проучвания в европейски държави показват проблеми при възприемането на съдържанието на текста при четене на роден език, особено при по-младите поколения. Проблемите могат да се дължат на различни причини и тяхното комплексно изследване представлява предизвикателство. По-конкретно, непълноценното разбиране при четене може да се дължи на недостатъчно обучение, слабо владеене на езика, неравностойно социално положение или дефицити при умственото и физическото развитие. Семинарът „Функционална грамотност за всички“ предостави възможност на специалисти от различни области да споделят опита си при изследването на причините за непълноценно разбиране на съдържанието при четене, а на всички участници – да изразят мнението и коментарите си, свързани с подобряването на уменията за четене и разбиране през целия живот.

В семинара взеха участие над 50 участници от различни университети, изследователски центрове, държавни институции, училища, неправителствени организации от България, Великобритания, Израел, Испания, Италия и Норвегия. Работният език на семинара беше английски.

Изследователите обобщиха резултатите от семинара „Функционална грамотност за всички“ на 28 май 2019 година. Семинарът се организира от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките и Норвежкия университет за наука и технологии.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с организаторите на електронен адрес: literacy@ibl.bas.bg

➥ Програма на семинара

➥ Регистрация

➥ Галерия