EN
Начало » Проекти » Електронни езикови ресурси и програми за тяхната обработка » Интерактивна кулинарна карта на българската езикова територия

Интерактивна кулинарна карта на българската езикова територия

Секция за българска диалектология и лингвистична география

Срок: 2019 – 2021

Вид на проекта: колективен, национален

Финансиране: Фонд „Научни изследвания“

Ръководител: доц. д-р Ана Кочева

Участници: доц. д-р Ана Кочева, проф. д-р Славка Керемидчиева, гл. ас. д-р Маргарита Котева, докторант Ализа Халил.

Анотация:

Основната цел на проекта Интерактивна кулинарна карта на българската езикова територия е да създаде интерактивна кулинарна карта на българската езикова територия в интернет, която ще представи както пред научната, така и пред широката общественост у нас и в чужбина езикови и етнографски материали, аудио- и видеозаписи, а също и галерия от снимки, свързани с кулинарната култура на българите като част от националната идентичност. Материалът ще бъде актуален и автентичен, събран по време на експедици. Проектът е оригинално научно-приложно изследване както по своя замисъл и методика, така и по своята реализация, като е съобразен с най-новите съвременни технологии. Широката популяризация на картата има за цел да предизвика голям обществен интерес към националната кухня и разпространението на българския език и диалекти във и извън държавните граници. Проектът се отнася към следните тематични направления на Института за български език: „Езиково културноисторическо наследство на българите“ и „Езиково културноисторическо наследство на българите“.

Форма на представяне на резултатите: компютърно приложение в интернет (електронна база от данни и интерактивна кулинарна карта).

начало