EN
Начало » Новини » Картата на българските диалекти „проговаря“

Картата на българските диалекти „проговаря“

Картата на българските диалекти, изработена от екип от учени от Института за български език при БАН, вече включва и звукови записи на диалектни говори от различни региони. Сред тях са дори такива, които отдавна не са в държавните граници, но някога са били български територии, като например части от Беломорието, Македония, Северна Добруджа, Западните покрайнини и др.

Диалектната карта и автентичните говори, които тя съдържа, ще бъдат представени на 8 декември 2014 г. от 10:00 ч. в зала „Мусала“ на хотел „Хилтън“ в София на пресконференция, организирана по проекта „Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика“, бенефициент на който е Институтът за български език при БАН.

Картата на българските диалекти „проговаря“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Финансирането е по схемата за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ към МОН.

Картата на българските диалекти

Форум „Български диалекти“