EN
Начало » Без категория » Конференция в чест на акад. Стефан Младенов

Конференция в чест на акад. Стефан Младенов

logo-IBL

Научна конференция с международно участие

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК – ИСТОРИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ

София, 8 – 10 октомври 2020 г.

Конференцията е организирана от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ по повод 140 години от рождението на бележития български учен акад. Стефан Младенов и е част от изпълнението на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката.

Организационен комитет
Председател:
проф. д-р Лучия Антонова-Василева
Членове:
доц. д-р Илияна Гаравалова
доц. д-р Надежда Костова
гл. ас. д-р Катерина Ушева
гл. ас. д-р Атанаска Атанасова
ас. Михаела Кузмова

ас. Малина Стойчева

Програмен комитет
Председател:
доц. д-р Христина Дейкова
Членове:
проф. д-р Светла Коева
проф. д-р Лучия Антонова-Василева
проф. д-р Диана Благоева
проф. д-р Сия Колковска
доц. д-р Татяна Александрова
доц. д-р Цветелина Георгиева

доц. д-р Ана Кочева

Програма и резюмета на докладите за организираната от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ конференция в чест на 140-годишнината от рождението на акад. Ст. Младенов

Докладите, подготвени за участие в конференцията, ще бъдат публикувани в сборник.