EN
Начало » Конкурси » Текущи » КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин” при БАН обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент” в професионално направление Филология 2.1., научна специалност Български език за нуждите на Секцията за българска диалектология и лингвистична география със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

 

Документи се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02, до 26.07.2015 г.