EN
Начало » Конкурси » Процедури » Конкурс за доцент с участник гл. ас. д-р Калина Мичева-Пейчева

Конкурс за доцент с участник гл. ас. д-р Калина Мичева-Пейчева

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език, съгласно обявата в ДВ бр. 22 от 15.03.2019 г.

 

Предоставени материали:

 

Анотации (български) (английски)

Списък на цитиранията

 

Рецензии:

 

1. Проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова (български) (английски)

2. Проф. д.ф.н. Христина Тончева-Тодорова (български) (руски)

 

Становища:

 

1. Проф. д.ф.н. Анисава Милтенова (български) (английски)

2. Проф. д.ф.н. Анна Чолева-Димитрова (български) (английски)

3. Проф. д-р Велка Попова (български) (руски)

4. Проф. д-р Елка Мирчева (български) (английски)

5. Проф. д-р Славка Керемидчиева-Цветанова (български) (английски)