EN
Начало » Конкурси » Процедури » Конкурс за доцент с участник гл. ас. д-р Мая Влахова-Ангелова

Конкурс за доцент с участник гл. ас. д-р Мая Влахова-Ангелова

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език, съгласно обявата в ДВ бр. 36 от 03.05.2019 г.

 

Предоставени материали:

 

Анотации (български) (английски)

Списък на цитиранията

 

Рецензии:

 

1. Проф. д-р Славка Керемидчиева-Цветанова (български) (английски)

2. Доц. д-р Борян Янев (български) (английски)

 

Становища:

 

1. Проф. д.ф.н. Димитър Веселинов (български) (английски)

2. Проф. д-р Лучия Антонова-Василева (български) (английски)

3. Проф. д-р Мария Китанова (български) (руски)

4. Проф. д-р Надка Николова (български) (английски)

5. Доц. д-р Ана Кочева (български) (английски)