EN
Начало » Конкурси » Процедури » Конкурс за доцент с участник гл. ас. д-р Йоанна Кирилова

Конкурс за доцент с участник гл. ас. д-р Йоанна Кирилова

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език, съгласно обявата в ДВ бр. 36 от 03.05.2019 г.

 

Предоставени материали:

 

Резюмета

Списък на цитиранията

 

Рецензии:

 

1. Проф. д-р Мария Китанова (български) (руски)

2. Доц. д-р Марияна Витанова (български) (руски)

 

Становища:

 

1. Проф. д.ф.н.Марияна Цибранска-Костова (български) (английски)

2. Проф. д.ф.н. Христина Тончева-Тодорова (български) (руски)

3. Проф. д-р Лучия Антонова-Василева (български) (английски)

4. Доц. д-р Борян Янев (български) (английски)

5. Доц. д-р Радослав Цонев (български) (английски)