EN
Начало » Конкурси » Минали » Конкурс за двама главни асистенти

Конкурс за двама главни асистенти

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурси за двама главни асистенти по следните научни специалности: един по научната специалност 05.04.17 – Български език (етнолингвистични аспекти на бинарността) за нуждите на Секцията за етнолингвистика; един по научната специалност 05.04.11 – Общо и сравнително езикознание (компютърна лингвистика) за нуждите на Секцията по компютърна лингвистика. Документи се приемат в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02 до 24.06.2012 г.

начало