EN
Начало » Новини » Млади учени на Софийския фестивал на науката 2020

Млади учени на Софийския фестивал на науката 2020

https://fest-bg.com/event/софийски-фестивал-на-науката-5/

Езикови игри с Института за български език на 26 и 27 септември от 10:00 часа до 18:00 часа

Зона „Откривател“, София Тех парк

Млади учени ще представят на всички, които се интересуват от историята и съвременното състояние на българския език, част от най-новата научна продукция на Института за български език. По занимателен начин ще бъдат представени разнообразни речници и справочници в интернет, както и материали, свързани с българската лексика, граматика и правопис. Езикови игри ще подскажат на посетителите как лесно и интересно можем да си припомним или да научим някои важни правила за правилната и уместна употреба на българския език.

Занимателна лекция „Език. Общуване. Компютри“

Зала ДНК, София Тех парк

Съществуват ли модели, които се появяват в естествените езици и са потенциално верни за всеки един от тях? Как човек учи език? Как компютрите „учат“ език? Защо естественият език е труден за компютрите?

Виртуална работилница „Езикови игри“ на 30 септември от 12:15 часа до 13:00 часа

Има ли връзка езикът с точните науки? Как съвременните технологии ни помагат да учим и използваме българския език? Участниците ще открият това сами при решаването на занимателни езикови задачи с разнообразен сюжет и от различни области – граматика, чужди думи, фразеологизми, отношения между думите.

➥ Галерия