EN

Контакти

Редакционен адрес: бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17, София 1113, България

 

ел. поща: l_balkanique@abv.bg

 

тел. + 359 2979 2958

 

факс +359 2872 2302