EN

Редакционна колегия

Главен редактор

 

Анна Чолева-Димитрова (ИБЕ)

 

 

Редактори

 

Марияна Цибранска-Костова (ИБЕ)

 

Васил Райнов (ИБЕ)

 

Васил Анастасов (Истанбулски университет)

 

 

 

Редакционен съвет

 

Боряна Велчева (София)

 

Борис Парашкевов (София)

 

Хелмут В. Шалер (Берлин)

 

Манфред Трумер (Грац)

 

Мариус Сала (Букурещ)

 

Тодор Ат. Тодоров (София)

 

Мари Врина-Николов (Париж)

 

 

Секретар

 

Мая Влахова