EN
Начало » Новини » Нова електронна монография по диалектология и лингвогеография

Нова електронна монография по диалектология и лингвогеография

Съобщаваме на специалистите по диалектология и лингвогеография, както и на всички интересуващи се, че на интернет страницата с адрес //www.lexicalgeolinguistic.org/Dialects вече е достъпна научната електронна монография Антонова-Василева, Л., Ил. Гаравалова, А. Кочева, Н. Сараманду, М. Невачи, Св. Господинова, М. Дамова. Мястото на българската диалектна лексика сред диалектната лексика на езиците в Европа (лингвогеографско изследване). ISBN 978-954-92796-3-4. Тя е резултат от работата по международния проект „Лингвогеографско изследване на взаимовръзката между българската и европейската диалектна лексика“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.