EN
Начало » Преписки » Обществена поръчка с предмет доставка на активна електрическа енергия

Обществена поръчка с предмет доставка на активна електрическа енергия

Обществена поръчка с предмет: Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение на функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българската академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН, открита с Решение № ОП-3 / 04.04.2019 г. на Възложителя.

 

➥ Обявление за възложена поръчка

 

➥ Договор между ИБЕ и „МОСТ Енерджи“ АД

 

➥ Анекс към договора между ИБЕ и „МОСТ Енерджи“ АД

 

➥ Приложение 1

 

➥ Приложение 1б

 

➥ Приложения 2 – 3

 

➥ Обявление за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

 

➥ Обявление за приключване на договор за обществена поръчка