EN
Начало » Новини » Представяне на сборника „Лингвистични и етнолингвистични изследвания“

Представяне на сборника „Лингвистични и етнолингвистични изследвания“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките и катедра „Общо, индоевропейско и балканско езикознание“ на Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ представиха сборника „Лингвистични и етнолингвистични изследвания“, издаден в памет на акад. Владимир Георгиев. Представянето се състоя на 17 февруари 2020 година от 11 часа в централната сграда на БАН (София, ул. „15 ноември“ № 1), зала „Иван Евстратиев Гешов“.