EN
Начало » Новини » Пролетен лингвистичен семинар

Пролетен лингвистичен семинар

На 30 март 2021 г. Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ организира Пролетен ономастичен семинар.

Семинарът беше посветен на ономастични въпроси. В своята лекция д-р Патрик Боровяк от Института по славянска филология към Университета „Адам Мицкевич“, Познан, Полша, който в момента е гост на Секцията по ономастика на Института за български език, представи последните си изследвания на тема: „Фирмените наименования в контекста на дизайна (езиковият пейзаж на съвременните градове)“. Лекцията се състоя онлайн.