EN
Начало » Новини » Шести форум „Изследователски подходи в обучението по български език“

Шести форум „Изследователски подходи в обучението по български език“

ШЕСТИ ФОРУМ
„Изследователски подходи в обучението по български език“
1 ноември 2021 г.

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките за шеста поредна година организира Форума „Изследователски подходи в обучението по български език“.

Форумът „Изследователски подходи в обучението по български език“ може да бъде проследен в реално време в Ютюб канала на Института за български език „Написаното остава. Пиши правилно!“.

Целите на Форума са:

  • Създаване на мрежа, която обединява учителите по български език и изследователите на езика с цел популяризиране на научните изследвания и постиженията на науката за езика сред тези, които са призвани да възпитат любов към родното слово.

  • Интензивни контакти между учителите по български език и изследователите на езика с цел разбиране на проблемите при преподаването на български език и предоставяне на помощ при разрешаването им по разнообразни начини.

Тези две цели са насочени към основната цел, която ще обедини участниците във Форума:

  • Стимулиране на изследователския дух на учениците.

Програма

1 ноември 2021 г. (онлайн)

10:00 – 10:10 Откриване и приветствия

10:10 – 10:40 „Идеите на социолингвистиката в профилираното обучение по български език за 11. и 12. клас“ – Красимира Алексова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

10:40 – 11:10 „Идеите на лингвистичната прагматика в профилираното обучение по български език за 11. и 12. клас – Йовка Тишева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

11:10 – 11:30 „Работата с текст като средство за развиване на когнитивни и метакогнитивни умения“ – Деспина Василева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

11:30 – 11:50 „Работа с прекъснат текст – средство за повишаване на интереса и мотивацията за учене“ – Евелина Миланова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

11:50 – 12:10 „(Не)разбраните фразеологизми. Изследване на фразеосемантичната компетентност на учениците“ – Мария Китанова, Калина Мичева-Пейчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

12:10 – 12:30 „Нови стари проблеми при разбирането на учебни текстове“ – Атанаска Атанасова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

12:30 – 12:50 „Слято, полуслято и разделно писане – общи принципи и специфични случаи“ – Илияна Кунева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

12:30 – 13:10 „Как влияе пандемията върху професионалната подготовка на учителя по български език“ – Татяна Ангелова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

13:10 – 13:30 Дискусия и закриване

Въпроси към лекторите можете да задавате писмено по време на Форума в Ютюб канала на Института за български език „Написаното остава. Пиши правилно!“.

Необходима е регистрация, ако желаете да получите сертификат за участието си.

Да бъдем заедно на празника! Участвайте във Форума посредством Ютюб канала на Института за български език „Написаното остава. Пиши правилно“!