EN
Начало » Новини » Шести форум „Изследователски подходи в обучението по български език“

Шести форум „Изследователски подходи в обучението по български език“

ШЕСТИ ФОРУМ
„Изследователски подходи в обучението по български език“
1 ноември 2021 г.

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките за шеста поредна година организира Форума „Изследователски подходи в обучението по български език“.

Форумът „Изследователски подходи в обучението по български език“ може да бъде проследен в реално време в Ютюб канала на Института за български език „Написаното остава. Пиши правилно!“. Целите на Форума са:

  • Създаване на мрежа, която обединява учителите по български език и изследователите на езика с цел популяризиране на научните изследвания и постиженията на науката за езика сред тези, които са призвани да възпитат любов към родното слово.

  • Интензивни контакти между учителите по български език и изследователите на езика с цел разбиране на проблемите при преподаването на български език и предоставяне на помощ при разрешаването им по разнообразни начини.

Тези две цели са насочени към основната цел, която ще обедини участниците във Форума:
  • Стимулиране на изследователския дух на учениците.

Програма
1 ноември 2021 г. (онлайн)

9:45 – 10:10 Откриване и приветствия
Лучия Антонова-Василева, директор на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“
Бойко Пенчев, декан на Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
Ваня Кастрева, началник на Регионалното управление на образованието, София град Надя Кантарева-Барух, директор на Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“
Ирина Владикова, председател на Асоциацията на българските училища в чужбина

10:10 – 10:40 „Идеите на социолингвистиката в профилираното обучение по български език за 11. и 12. клас“ – Красимира Алексова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

10:40 – 11:10 „Идеите на лингвистичната прагматика в профилираното обучение по български език за 11. и 12. клас“ – Йовка Тишева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

11:10 – 11:30 „Работата с текст като средство за развиване на когнитивни и метакогнитивни умения“ – Деспина Василева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

11:30 – 11:50 „Работа с прекъснат текст – средство за повишаване на интереса и мотивацията за учене“ – Евелина Миланова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

11:50 – 12:10 „(Не)разбраните фразеологизми. Изследване на фразеосемантичната компетентност на учениците“ – Мария Китанова, Калина Мичева-Пейчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

12:10 – 12:30 „Нови стари проблеми при разбирането на учебни текстове“ – Атанаска Атанасова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

12:30 – 12:50 „Слято, полуслято и разделно писане – общи принципи и специфични случаи“ – Илияна Кунева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

12:50 – 13:10 „Как влияе пандемията върху професионалната подготовка на учителя по български език“ – Татяна Ангелова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

13:10 – 13:30 Дискусия и закриване

Въпроси към лекторите можете да задавате писмено по време на Форума в Ютюб канала на Института за български език „Написаното остава. Пиши правилно!“.

Необходима е регистрация, ако желаете да получите сертификат за участието си.

Да бъдем заедно на празника! Участвайте във Форума посредством Ютюб канала на Института за български език „Написаното остава. Пиши правилно“!

➥ Галерия