EN
Начало » Новини » Конференция „Езикови нагласи и книжовен език“ – 17 и 18 септември 2019 г.

Конференция „Езикови нагласи и книжовен език“ – 17 и 18 септември 2019 г.

           PNG___150BAN_BG            logo-IBL             fni_tansparent2

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките организира конференция с международно участие на тема Езикови нагласи и книжовен език.

 

Конференцията ще се проведе на 17 и 18 септември 2019 г. в централната сграда на БАН (София, ул. „15 ноември“ № 1).

 

Събитието се организира във връзка с изпълнението на проекта Изследване на обществените нагласи и ценностните ориентации към съвременния български книжовен език като фактор при кодификацията на нормите му, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ – МОН, договор ДН 10/5 от 15.12.2016 г.

 

Тематиката на конференцията обхваща въпроси, свързани със съвременния български език, в следните направления:

 

  • Динамика в съвременния български книжовен език
  • Книжовен език и обществено мнение
  • Книжовна норма и кодификация

 

Програма на конференцията