EN
Начало » Конкурси » Текущи » Конкурс за академичната длъжност “доцент”

Конкурс за академичната длъжност “доцент”

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН обявява конкурс за избор на доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език, за нуждите на Секцията за история на българския език със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документи се приемат в канцеларията на Института, София, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02 до 02.04.2016 г.