EN
Начало » Новини » Kурсове за повишаване на квалификацията на учителите по български език

Kурсове за повишаване на квалификацията на учителите по български език

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че до края на учебната 2020/2021 г. бихте могли да посетите следните курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, насочени към учителите по български език в прогимназиалния и гимназиалния етап на обучение, организирани от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките:

11 и 12 септември 2020 г. от 10:00 до 11:30 часа и от 12:00 до 13:30 часа (онлайн обучение)

Приложение на изследователски подходи, интердисциплинарни методи и нови технологии в проектноориентираното обучение по български език, лектори: гл. ас. д-р Мария Тодорова, д-р Ивелина Стоянова, проф. д-р Светла Коева.

31 октомври и 1 ноември 2020 г. от 10:00 до 11:30 часа и от 12:00 до 13:30 часа (онлайн обучение)

Приложение на изследователски подходи, интердисциплинарни методи и нови технологии в проектноориентираното обучение по български език, лектори: гл. ас. д-р Мария Тодорова, д-р Ивелина Стоянова, проф. д-р Светла Коева
Езикови ресурси и технологии в помощ на обучението по български език, лектори: гл. ас. д-р Цветана Димитрова, гл. ас. д-р Мария Тодорова
Синтаксис и пунктуация, лектор: проф. д-р Светла Коева.

31 октомври или 1 ноември 2020 г. от 9:00 до 17:00 часа (присъствено обучение)

Трудните случаи в правописа, граматиката и пунктуацията на българския език, лектори: доц. д-р Татяна Александрова, доц. д-р Милен Томов, гл. ас. д-р Илияна Кунева
Познаването на граматичните особености на местния диалект в помощ на учителя по български език, лектор: доц. д-р Илияна Гаравалова.

Повече информация за курсовете можете да получите на адреса на Националната педагогическа мрежа:

https://pedagogika.nacid.bg/science_orgs?p_p_id=scienceorganizations_WAR_nacidnpneservicesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_scienceorganizations_WAR_nacidnpneservicesportlet_id=1&_scienceorganizations_WAR_nacidnpneservicesportlet_pageScienceOrganization=1&_scienceorganizations_WAR_nacidnpneservicesportlet_action=view&_scienceorganizations_WAR_nacidnpneservicesportlet_pageSizeScienceOrganization=10

Всички курсове, предлагани от Института за български език, са с хорариум от 16 академични часа (равни на 1 квалификационен кредит), разпределени, както следва: 8 академични часа присъствено обучение или онлайн обучение и 8 академични часа дистанционно обучение (самостоятелна работа). Курсистите получават сертификат за преминато обучение със съответния брой кредити съгласно ЗПУО.

Присъствените курсове се провеждат при наличието на минимум 10 и максимум 15 участници.
Онлайн курсовете се провеждат при наличието на минимум 10 и максимум 30 участници.

Присъствените курсове се провеждат в сградата на Института за български език (гр. София, бул. „Шипченски проход“ 52, блок 17, зала „Акад. Ал. Теодоров-Балан“). При заявен интерес от над 10 участници курсовете може да се провеждат и на място, удобно за участниците.

Цена за обучението на един курсист: 50 лв. (Курсът, който ще се проведе на 11 и 12 септември, е безплатен.) Заплащането се извършва по банков път не по-късно от една седмица преди началото на курса.
Желаещи да участват в обученията могат да подадат заявка на следния електронен адрес: https://ibl.bas.bg/BEkurs/, като посочат заглавието на курса, предпочитана дата на провеждане и телефон за връзка.

За въпроси можете да се обръщате към г-жа Албена Георгиева (помощник-директор) на електронен адрес: ageorgieva@ibl.bas.bg и телефон: 02 872 2302.

Ще Ви бъдем благодарни, ако разпространите информацията.

С уважение:

Проф. д-р Лучия Антонова,
Директор на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“