EN
Начало » Новини » Международна годишна конференция на Института за български език – 14 и 15 май 2019 г.

Международна годишна конференция на Института за български език – 14 и 15 май 2019 г.

conf-2

На 14 и 15 май 2019 г., в годината на 150-ата годишнина от основаването на Българската академия на науките, Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ има удоволствието да организира своята поредна Международна годишна конференция.

Тематиката на конференцията обхваща въпроси, свързани със съвременния български език, българската лексикология и лексикография, терминология и терминография, историята на българския език, българската диалектология, етимология, ономастика, етнолингвистиката, общото и съпоставителното езикознание, компютърната лингвистика.

Конференцията ще се проведе на 14 май от 14 до 18 ч. и на 15 май от 9 до 18 ч. в сградата на Българската академия на науките (София, ул. „15 ноември“ № 1).

По време на конференцията ще бъде проведена и кръгла маса по актуални въпроси на съвременния български книжовен език.

Програма на конференцията

Такса за участие в конференцията не се предвижда, но регистрацията е задължителна (не по-късно от 12 май 2019 г.).

Регистрация за конференцията