EN
Начало » Новини » Международна конференция по лингвогеография

Международна конференция по лингвогеография

В периода 28 – 29 април 2021 г. в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към БАН ще бъде проведена международна научна конференция на тема:

ОТ ТРАДИЦИОННА КЪМ ИНТЕРАКТИВНА ЛИНГВОГЕОГРАФИЯ – В НАВЕЧЕРИЕТО НА СТО И ДЕСЕТАТА ГОДИШНИНА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. СТОЙКО СТОЙКОВ (1912 – 1969)

Конференцията се организира от учените от колектива на проекта ЛИНГВОГЕОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКАТА МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ДИАЛЕКТНА ЛЕКСИКА, финансиран от ФНИ, и СЕКЦИЯТА ПО БЪЛГАРСКА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИЧНА ГЕОГРАФИЯ при ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК към БАН.

Заявки за участие в конференцията са подали повече от двадесет (двадесет и петима) учени от различни висши учебни заведения и институти в Албания, Косово, Румъния, Русия, Словения, Хърватия и България.

Конференцията ще бъде проведена дистанционно. Докладите ще бъдат публикувани в сборник.

Програма на конференцията