EN

проф. д.ф.н. Мони Алмалех

Професионална биография

 

на проф. д.ф.н. Мони Алмалех

 

Секция за общо и съпоставително езикознание

 

 

За контакти:

 

e-mail: almalech@abv.bg,

 

сл. адрес: бул. “Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 508, София 1113;

 

сл. тел. 979 29 382

 

 

Проф. Мони Алмалех има публикации в следните области: Общо, структурно, съпоставително и приложно езикознание; семиотика; българистика, хебраистика; библеистика; библейска херменевтика. Автор е на 18 монографии и учебни помагала, на 12 студии, на 90 статии, рецензии, предговори и следговори на книги, на 8 научни и художествени есета.

 

Университетски преподавател е от 1986 г. Преподавателски опит – в НБУ, СУ „Св. Климент Охридски”, Технически университет, Висш Евангелски богословски институт, Солунски университет „Аристотел” (по програма „Еразмус”).

 

В научната си дейност трайно е обвързан с проектите на Института за български език – БАН. Работил е по научни проекти в Ерусалимски еврейски университет и НБУ. Носител е на Национални награди за научната си дейност.