EN
Начало » Новини » Форум „Изследователски подходи в обучението по български език“

Форум „Изследователски подходи в обучението по български език“

Второто издание на Форума „Изследователски подходи в обучението по български език“, организирано от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, се състоя на 3 ноември 2017 година в Големия салон на Българската академия на науките, София, ул. „15 ноември“ 1.

Форумът дава възможност на учени, университетски преподаватели, учители и експерти по български език да се срещнат и да обменят знания и опит, свързани с изследването и обучението по български език. Приложението на изследователските методи в обучението по български език цели развитие на функционалното мислене на учениците в рамките на понятийната система и граматичната структура на съвременния български книжовен език. По-конкретно, целта на форума е да се представят теоретични знания и практически умения, свързани със съвременни изследователски методи и възможностите за тяхното използване в обучението по български език чрез създаването на интерактивни задачи за колективна и самостоятелна работа.

Присъствалите получиха сертификат за участие във Форума „Изследователски подходи в обучението по български език“. Желаещите да продължат (безплатно) с осем часа дистанционна подготовка, ще получат сертификат за образователен курс „Изследователски подходи в обучението по български език“ и съответния кредит.

Семинарът се провежда в рамките на кампанията на Института „Написаното остава. Пиши правилно!“, част от проекта „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“.

 

Програма на форума

 ➥ Галерия